Kỹ Thuật Phụ Giúp Thủ Thuật

Phụ giúp bác sỹ đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm

Phụ giúp bác sỹ đặt ống nội khí quản

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch não tủy

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch màng tim

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch màng bụng

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch màng phổi

Phụ giúp bác sỹ đặt dẫn lưu màng phổi kín

Phụ giúp bác sỹ nội soi phế quản bằng ống nội soi mềm

Phụ giúp bác sỹ sinh thiết gan qua da