Ngoại Cấp Cứu

Thủng Loét Dạ Dày – Tá Tràng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1568 views 28/08/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 7

Chấn Thương Và Vết Thương Bụng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1555 views 09/08/2016 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 4