Ngoại Tiết Niệu

Ngoại Tiết Niệu


BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012., BV Nhi Đồng 2, Phác Đồ Điều Trị Ngoại Nhi, NXB Y Học, 2013., 

Tật Lỗ Tiểu Thấp – Phác Đồ BV Nhi Đồng 2

BV Nhi Đồng 2, Phác Đồ Điều Trị Ngoại Nhi, NXB Y Học, 2013.
03/04/2017

Cấp Cứu Cơn Đau Quặn Thận Cấp – Phác Đồ BV Bạch Mai

BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
14/03/2019