Bệnh Học Ngoại - ĐHYD TPHCM

Các Biến Chứng Của Gãy Xương – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

4430 views 23/02/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 11

Thủng Loét Dạ Dày – Tá Tràng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1566 views 28/08/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 7

Chấn Thương Và Vết Thương Bụng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1551 views 09/08/2016 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 4

Bỏng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

3001 views 04/02/2017 Admin 20