Nhi Nhiễm

Nhi Nhiễm


Admin, BV Nhi Đồng 2, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2016., Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế, 

Sốt Kéo Dài Chưa Rõ Nguyên Nhân Ở Trẻ Em – Phác Đồ BV Nhi Đồng 2

BV Nhi Đồng 2, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2016.
10/06/2017

Sốt Ở Trẻ Em – Phác Đồ BV Nhi Đồng 2

BV Nhi Đồng 2, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2016.
09/06/2017

Hướng Dẫn Điều Trị Sốt Xuất Huyết Dengue Nặng 2019 – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
19/11/2019