Cơ Xương Khớp

Cơ Xương Khớp


Bộ Y Tế, Sổ Tay Điều Trị Cấp Cứu Nội Khoa, NXB Y Học, Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp, NXB Y Học, 2016., 

Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp, NXB Y Học, 2016.
22/10/2019

Cơn Viêm Khớp Gout Cấp – PGS. TS Lê Anh Thư

Bộ Y Tế, Sổ Tay Điều Trị Cấp Cứu Nội Khoa, NXB Y Học
29/09/2019

Bệnh Lupus Ban Đỏ Hệ Thống (SLE) – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp, NXB Y Học, 2016.
30/11/2019

Bệnh Xơ Cứng Bì Toàn Thể – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp, NXB Y Học, 2016.
30/11/2019

Bệnh Still Ở Người Lớn – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp, NXB Y Học, 2016.
30/11/2019