Chẩn Đoán Và Xử Trí Suy Hô Hấp Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

1002 views 05/09/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Hồi Sức Tích Cực, NXB Y Học, 2015. 6

Chẩn Đoán Và Xử Trí Khó Thở – Phác Đồ Bộ Y Tế

605 views 22/08/2016 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012. 3

Chẩn Đoán Và Điều Trị Ho Kéo Dài – Phác Đồ Bộ Y Tế

528 views 22/08/2016 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012. 3

Chẩn Đoán Và Xử Trí Đau Ngực – Phác Đồ Bộ Y Tế

1110 views 22/08/2016 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012. 7

Viêm Phổi – Bài Giảng Y Hà Nội

6602 views 05/02/2017 Admin 32