Cấp Cứu - Hồi Sức - Chống Độc

Cấp Cứu Đau Bụng Cấp – Phác Đồ BV Bạch Mai

16 views 15/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Cấp Cứu Đau Ngực Cấp – Phác Đồ BV Bạch Mai

45 views 15/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Cấp Cứu Hôn Mê – Phác Đồ BV Bạch Mai

59 views 14/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Cấp Cứu Đột Quỵ Đến Sớm – Phác Đồ BV Bạch Mai

55 views 15/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Chẩn Đoán Và Xử Trí Chung Ngộ Độc Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

500 views 05/09/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Ngộ Độc, NXB Y Học, 2015. 2

Chẩn Đoán Và Xử Trí Suy Hô Hấp Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

1001 views 05/09/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Hồi Sức Tích Cực, NXB Y Học, 2015. 6