Nội Tiết

39 
Admin, Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Tiết - Chuyển Hoá, NXB Y Học, 2014., BM Nội Tiết - ĐHYD TPHCM, Sổ Tay Lâm Sàng Nội Tiết, NXB Y Học, 2011, 

Rối Loạn Chuyển Hóa Lipid Máu – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Tiết - Chuyển Hoá, NXB Y Học, 2014.
07/12/2016

Chẩn Đoán Đái Tháo Đường – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội Tiết - ĐHYD TPHCM, Sổ Tay Lâm Sàng Nội Tiết, NXB Y Học, 2011
18/02/2017