Cấp Cứu Đau Ngực Cấp – Phác Đồ BV Bạch Mai

39 views 15/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Tăng Huyết Áp: Nguyên Nhân, Sinh Bệnh Học, Biến Chứng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1314 views 01/09/2017 Bộ Môn Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2012. 9

Tăng Huyết Áp – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

810 views 18/09/2016 Bộ Môn Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2012. 8

Chẩn Đoán Và Xử Trí Khó Thở – Phác Đồ Bộ Y Tế

604 views 22/08/2016 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012. 3

Chẩn Đoán Và Xử Trí Đau Ngực – Phác Đồ Bộ Y Tế

1108 views 22/08/2016 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012. 7