Tim Mạch


Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012., BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012., BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012., BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012, 

Chẩn Đoán Và Xử Trí Đau Ngực – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012.
22/08/2016

Chẩn Đoán Và Xử Trí Khó Thở – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Hô Hấp, NXB Y Học, 2012.
22/08/2016

Tăng Huyết Áp – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
18/09/2016

Cấp Cứu Đau Ngực Cấp – Phác Đồ BV Bạch Mai

BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
15/02/2019

Tăng Huyết Áp: Nguyên Nhân, Sinh Bệnh Học, Biến Chứng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
01/09/2017

Hẹp Van Hai Lá – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
06/02/2017

Khám Hệ Thống Động Tĩnh Mạch – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012
17/02/2017

Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị Thuyên Tắc Phổi Theo ESC & ERS 2019

Khoa Điều Trị Rối Loạn Nhịp, Trung Tâm Tim Mạch, Bệnh Viện Chợ Rẫy
15/09/2019