Cấp Cứu Hôn Mê – Phác Đồ BV Bạch Mai

62 views 14/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Cấp Cứu Đột Quỵ Đến Sớm – Phác Đồ BV Bạch Mai

65 views 15/02/2019 BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 0

Khám Các Dây Thần Kinh Ngoại Biên – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

672 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Triệu Chứng Học Thần Kinh Ngồi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

323 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Đùi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

434 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Trụ – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

671 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 6

Triệu Chứng Học Thần Kinh Quay – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

417 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Triệu Chứng Học Thần Kinh Giữa – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

367 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Rối Loạn Cảm Giác – Giáo Trình HVQY

226 views 13/09/2017 BM Nội Thần Kinh - HVQY, Thần Kinh Học (Giáo Trình Đại Học), Hà Nội, Năm 2011. 0

Rối Loạn Vận Động – Giáo Trình HVQY

278 views 06/09/2017 BM Nội Thần Kinh - HVQY, Thần Kinh Học (Giáo Trình Đại Học), Hà Nội, Năm 2011. 0