Xử Trí Dị Tật Bẩm Sinh Cấp Cứu – Phác Đồ Bộ Y Tế

364 views 22/07/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2015. 7

Thiểu Ối – Phác Đồ Bộ Y Tế

338 views 08/12/2016 Admin 0

Rau Bong Non – Phác Đồ Bộ Y Tế

376 views 08/12/2016 Admin 2

Ngôi Vai – Phác Đồ Bộ Y Tế

38 views 26/01/2017 Admin 0

Ngôi Mông – Phác Đồ Bộ Y Tế

95 views 02/01/2017 Admin 0

Khám Thai – Phác Đồ BV Từ Dũ

978 views 12/08/2016 Admin 5

Đa Ối – Phác Đồ Bộ Y Tế

196 views 08/12/2016 Admin 0