Thai Và Nhau Thai

Phân biệt Hen tim và Hen phế quản?
Hen Tim Hen Phế Quản
Khó thở hai thì, khó thở nhanh nông

Có tiền sử bệnh tim mạch

Phổi mờ

Tăng huyết áp

Có rale ẩm dâng lên như nước thủy triều (khi ở giai đoạn phù phổi cấp)

Khó thở thì thở ra, khó thở chậm (giai đoạn đầu chưa suy hô hấp)

Có tiền sử dị ứng, bệnh hô hấp

Phổi sáng ( khí phế thủng)

Huyết áp bình thường

Có rale rít, rale ngáy