Cập Nhật Xử Trí Rung Nhĩ 2019 Theo AHA/ACC/HRS

BSCK2. Nguyễn Trí Thức - BV Chợ Rẫy TPHCM

1 thought on “Cập Nhật Xử Trí Rung Nhĩ 2019 – BSCKII. Nguyễn Trí Thức”
  • Ninh says:

    Tham khảo chuyên môn

    16/03/2020 at 8:51 Sáng
Leave A Comment