Khuyến Cáo Điều Trị Viêm Phổi BV (Cập Nhật IDSA 2016) – TS. BS. Huỳnh Văn Ân

Leave A Comment
*
*


Read previous post:
Cập Nhật Nhiễm Khuẩn Huyết – TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Cập Nhật Về Thông Khí Cơ Học – TS. BS. Đỗ Quốc Huy
Một Số Cập Nhật Về Lọc Máu Trong HSTC – GS. TS. Nguyễn Gia Bình
Cường Chức Năng Tuyến Giáp – Phác Đồ Bộ Y Tế
Hội Chứng Tiết ADH Không Thích Hợp (SIADH) – Phác Đồ Bộ Y Tế
Close