Áp xe chưa được dẫn lưu

Áp xe chưa được dẫn lưu

Undrained abscess

thuvienyhoc.com

Leave A Comment
*
*