Siêu Âm Chẩn Đoán Đau Bụng Cấp Ở Người Lớn – BS. Nguyễn Quang Trọng

Hội Nghị Siêu Âm Toàn Quốc Lần 2 Năm 2018