Cập Nhật Xử Trí XHTH Trên Không Do Tăng Áp Lực TMC

PGS. TS. Bùi Hữu Hoàng - CME BV ĐH Y Dược TPHCM Ngày 19-01-2019

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44

Xem Tiếp