Xuất Huyết Dưới Kết Mạc

31 views 0

Nguyên nhân và chẩn đoán

Xuất huyết dưới kết mạc là trường hợp rất thường gặp, không có nguyên nhân rõ rệt. Bệnh làm cho mắt đỏ nhưng hoàn toàn không đau, không có dử mắt (ghèn), không gây tổn thương mắt. Bệnh không ảnh hưởng thị lực và bệnh nhân không sợ ánh sáng, đồng tử hoàn toàn bình thường.

Điều trị

Bệnh thường tự khỏi nhanh, không cần điều trị. Tuy nhiên, cần theo dõi để kịp thời chẩn đoán phân biệt nếu có bệnh mắt khác.

Nguồn: Nguyễn Minh Tiến (2006), Cẩm Nang Y Khoa Thực hành, NXB Y Học

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?