Các Xương và Dây Chằng

172 views 6

Xương sọ: Nhìn trước

Xương sọ: Phim chụp X-quang trước sau

Xương sọ: Nhìn bên

Xương sọ: Phim chụp X-quang bên

Xương sọ:Thiết đó đứng dọc giữa

Vòm sọ

Nền sọ: Nhìn dưới Nền sọ: Nhìn trên

Các lổ và ống của nén sọ: Nhìn dưới Các lỗ và ống của nén sọ: Nhìn trên Xương sọ của trẻ sơ sinh Khung xương của đầu và cổ Hố chân bướm: Nhìn sau Xương hàm dưới Khớp thái dương – hầm dưới Các đốt sống cồ: Đốt đội và đốt trục Các đốt sống cổ (tiếp theo)

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Các Thần Kinh Bì của Đầu và Cổ
Đầu và Cổ Nông
Giải Phẫu Định Khu
Giải Phẫu Đầu & Cổ
Rubella và Thai Kỳ – Phác Đồ BV Từ Dũ
Close