Đầu và Cổ Nông

124 views 3

Các thần kinh bì của đầu và cổ
Các động mach và tĩnh mạch nông ở mặt và da dầu

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Giải Phẫu Định Khu
Giải Phẫu Đầu & Cổ
Rubella và Thai Kỳ – Phác Đồ BV Từ Dũ
Chẩn Đoán Và Xử Trí Đau Ngực – Phác Đồ Bộ Y Tế
Chẩn Đoán Và Xử Trí Khó Thở – Phác Đồ Bộ Y Tế
Close