Đầu và Cổ Nông

141 views 3

Các thần kinh bì của đầu và cổ
Các động mach và tĩnh mạch nông ở mặt và da dầu

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?