TQ/PT/INR

8 views 0

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
APTT/TCK
Độ Thẩm Thấu Máu
Độ Nhớt Máu
Dung Tích Hồng Cầu (HCT)
Tốc Độ Lắng Máu (VS)
Close