Dung Tích Hồng Cầu (HCT)

9 views 0

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Tốc Độ Lắng Máu (VS)
Huyết Sắc Tố (HB)
Tiểu Cầu (PLT)
Bạch Cầu (WBC)
Hồng Cầu (RBC)
Close