Tiểu Cầu (PLT)

16 views 0

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Bạch Cầu (WBC)
Hồng Cầu (RBC)
Tế Bào Máu Ngoại Biên
Xét Nghiệm Huyết Học
Enalapril
Close