Fluvastatin

5 views 0

DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC ĐỘNG HỌC

Biến đổi sinh học: Thuốc dùng là dạng có hoạt tính.

Thời gian đạt nồng độ đỉnh: Dưới 1 giờ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Có thể uống vào bữa ăn hoặc lúc đói.

Liều thông thường người lớn: Khởi đầu 20 mg, một lần mỗi ngày, vào lúc đi ngủ. Điều chỉnh liều 4 tuần một lần, nếu cần và nếu dung nạp được.

Liều duy trì 20 – 40 mg/ngày. Nếu cần có thể dùng ngay liều 80 mg/ngày chia ra 2 lần, mỗi lần 40 mg.

TÊN THƯƠNG MẠI

Lescol XL; SaVi Fluvastatin 80.

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Pravastatin
Lovastatin
Simvastatin
Các Chất Ức Chế HMG-CoA Reductase (Nhóm Statin)
Baclofen
Close