Danh Mục Thuốc Vần G

11 views 0

GALAMIN

GALI NITRAT

GANCICLOVIR

GEMFIBROZIL

GENTAMICIN

GIẢI ĐỘC TỐ UỐN VÁN HẤP PHỤ

GLIBENCLAMID

GLICLAZID

GLIPIZID

GLOBULIN MIỄN DỊCH CHỐNG UỐN VÁN VÀ HUYẾT THANH CHỐNG UỐN VÁN (NGỰA)

GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM BẮP

GLOBULIN MIỄN DỊCH KHÁNG DẠI VÀ HUYẾT THANH KHÁNG DẠI PASTEUR

GLOBULIN MIỄN DỊCH KHÁNG VIÊM GAN B

GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM TĨNH MẠCH

GLUCAGON

GLUTETHIMID

GLYCEROL

GLYCERYL  TRINITRAT

GLYCIN

GONADORELIN

GRISEOFULVIN

GUANETHIDIN

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Danh Mục Thuốc Vần F
Danh Mục Thuốc Vần E
Danh Mục Thuốc Vần D
Danh Mục Thuốc Vần C
Danh Mục Thuốc Vần B
Close