Pravastatin

8 views 0

DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC ĐỘNG HỌC

Biến đổi sinh học: Thuốc dùng là dạng có hoạt tính.

Thời gian đạt nồng độ đỉnh: 1 đến 1,5 giờ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Có thể uống vào bữa ăn hoặc lúc đói.

Liều thông thường của người lớn: Khởi đầu 10 đến 20 mg, một lần mỗi ngày vào lúc đi ngủ. Điều chỉnh liều 4 tuần 1 lần, nếu cần và dung nạp được. Liều duy trì 10 – 40 mg ngày một lần vào lúc đi ngủ. Nếu cần, có thể tăng liều tới tối đa là 80 mg/ngày.

TÊN THƯƠNG MẠI

Pravacor 10.

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Lovastatin
Simvastatin
Các Chất Ức Chế HMG-CoA Reductase (Nhóm Statin)
Baclofen
Bacitracin
Close