Kỹ Thuật Chăm Sóc Cơ Bản

74 views 2

Kỹ thuật thay băng rửa vết thương

Kỹ thuật chăm sóc Cannula mở khí quản

Kỹ thuật chăm sóc ống nội khí quản

Kỹ thuật đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm

Kỹ thuật chăm sóc Catheter tĩnh mạch trung tâm

Kỹ thuật chăm sóc răng miệng

Kỹ thuật tắm cho người bệnh tại giường

Kỹ thuật gội đầu cho người bệnh tại giường

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?