Kỹ Thuật Xét Nghiệm Cận Lâm Sàng

33 views 1

Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch

Kỹ thuật lấy khí máu động mạch

Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch trong xét nghiệm cấy máu

Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch bằng ống chân không

Kỹ thuật làm Hematocrit tại giường

Kỹ thuật lấy dịch hầu họng

Kỹ thuật lấy dịch tỵ hầu

Kỹ thuật hút dịch tỵ hầu

Kỹ thuật hút dịch khí quản lấy đờm xét nghiệm

Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm phân

Kỹ thuật lấy bệnh phẩm nốt phỏng, mủ ngoài da

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?