Kỹ Thuật Phòng Ngừa Lây Nhiễm

187 views 2

Kỹ thuật rửa tay thường quy

Kỹ thuật sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống dịch bệnh

Kỹ thuật sử dụng khẩu trang

Quy trình mang găng và tháo bỏ găng trong môi trường lây nhiễm

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?