Kỹ Thuật Điều Dưỡng Cơ Bản

127 views 0

Kỹ thuật thiết lập đường truyền tĩnh mạch ngoại biên

Kỹ thuật truyền tĩnh mạch

Kỹ thuật truyền máu và các chế phẩm của máu

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

Kỹ thuật tiêm bắp

Kỹ thuật tiêm dưới da

Kỹ thuật đặt sonde dạ dày

Kỹ thuật đặt sonde tiểu

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?