Tổn Thương Thần Kinh

Triệu Chứng Học Thần Kinh Ngồi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

328 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Đùi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

435 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Quay – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

422 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Triệu Chứng Học Thần Kinh Trụ – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

677 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 6

Triệu Chứng Học Thần Kinh Giữa – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

376 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Liệt Thần Kinh Trụ – Nguyễn Đức Phúc

299 views 17/09/2017 Nguyễn Đức Phúc và CS, Chấn Thương Chỉnh Hình (Tái Bản), Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 1

Các Biến Chứng Của Gãy Xương – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

4448 views 23/02/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 11