Chuyên Khoa Khác

Chuyên Khoa Khác


Admin, BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013., Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế, 

Bỏng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013.
04/02/2017

Chẩn Đoán & Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tế Bào Gan – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
10/07/2021