Nhi Sơ Sinh

Vàng Da Sơ Sinh – Phác Đồ Bộ Y Tế

2920 views 09/04/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2015. 18

Hồi Sức Sơ Sinh Ngạt – Phác Đồ Bộ Y Tế

4274 views 09/04/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2015. 32

Xử Trí Dị Tật Bẩm Sinh Cấp Cứu – Phác Đồ Bộ Y Tế

364 views 22/07/2017 Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 2015. 7