Bộ Y Tế - Hồi Sức Cấp Cứu

Bộ Y Tế - Hồi Sức Cấp Cứu


Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Hồi Sức Tích Cực, NXB Y Học, 2015. 

Chẩn Đoán Và Xử Trí Suy Hô Hấp Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Hồi Sức Tích Cực, NXB Y Học, 2015.
05/09/2017