Bệnh Viện Chợ Rẫy - Nội Khoa

Bệnh Viện Chợ Rẫy - Nội Khoa


BV Chợ Rẫy, Phác Đồ Điều Trị Nội Khoa, NXB Y Học, 2018. 

Cấp Cứu Chấn Thương Sọ Não – Phác Đồ BV Chợ Rẫy

BV Chợ Rẫy, Phác Đồ Điều Trị Nội Khoa, NXB Y Học, 2018.
23/03/2019

Xơ Gan – Phác Đồ BV Chợ Rẫy

BV Chợ Rẫy, Phác Đồ Điều Trị Nội Khoa, NXB Y Học, 2018.
19/03/2019