Bệnh Viện Từ Dũ


Admin, Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, NXB Y Học, 2015., 

U Xơ Tử Cung – Phác Đồ BV Từ Dũ

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, NXB Y Học, 2015.
13/02/2017