Truyền Nhiễm

Truyền Nhiễm


BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012., Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế, 

Cấp Cứu Ban Đầu Sốc Nhiễm Khuẩn – Phác Đồ BV Bạch Mai

BV Bạch Mai, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
29/03/2019

Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Phân Độ Sốt Xuất Huyết Dengue 2019 – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
19/10/2019

Hướng Dẫn Điều Trị Sốt Xuất Huyết Dengue 2019 – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
20/10/2019

Điều Trị Suy Hô Hấp Cấp Ở Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
20/10/2019

Hướng Dẫn Điều Trị Sốt Xuất Huyết Dengue Nặng 2019 – Bộ Y Tế

Hướng Dẫn Chẩn Đoán & Điều Trị, Bộ Y Tế
19/11/2019